Logo Devir Parametreleri

Logo Go Plus Devir

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri e-Posta Yazdır DEVİR İŞLEMLERİ 1.Devir Nedir ? Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. 2.ÖNEMLİ UYARILAR !!! Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir. Devir öncesinde tüm verilerin ... Devamını Oku »

BANKA DEVRİ

Devir sonrası Banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir : Dövizli toplamlar : Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir. Devir sonrası Banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir Borç : Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının ... Devamını Oku »

Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır. Karşılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir. Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır. Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni ... Devamını Oku »

Üretim Devri

Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir. Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki  planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir .Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır. Planda statüsüne ait fişlerin  malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, ... Devamını Oku »

TEMİNAT DEVRİ

Devir.exe ile açılan filtreler penceresinde teminat ile ilgili seçenekler listelenecektir.   Devredilecek bölümler seçeneğinde Teminat seçeneği C / H  Teminat risk parametreleri : Devredilecek – devredilmeyecek seçeneği   Devir seçeneği ile teminatların devri gerçekleştirildiğinde teminat bordroları yeni mali döneme aktarılmaz.   Yeni döneme devredilmeyen teminatlar:   Çözdürüldü statüsündeki teminatlar Portföyden iade edilenler   Bu durumların dışında sistemde bulunan teminatlar yeni ... Devamını Oku »

Talep Fişleri Devri

Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır. Karşılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir. Talep fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır. Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir. Devredilen talep fişlerinin ... Devamını Oku »

STOK FİŞLERİ VE İRSALİYELER

Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz. Konsinye giriş iade ve Konsinye çıkış iade fişlerinin hiç bir durumda devri yapılmaz. Söz konusu konsinye giriş ve çıkış fişleri işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır. Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur. Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine ... Devamını Oku »

SİPARİŞ DEVRİ

Kapandı ya da tamamı sevkedildi statüsündeki sipariş fişleri devredilmez. Alınan ve Verilen sipariş fişleri içinde sevkedilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim/temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır. Sipariş fişi içinde sadece sevkedilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar devredilir. Onay bilgisi  ... Devamını Oku »

MUHASEBE DEVRİ

Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.     Hareketler üzerinden İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir   Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı ... Devamını Oku »

LOGO CONNECT FİRMA / DÖNEM DEVİR İŞLEMLERİ

Dönem Devri:Connect’de yapılacaklar :  Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.   Firma Devri: Connect’de yapılacaklar :  Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir. Firma ... Devamını Oku »

})