DEVİR DESTEK HATTI

0216 375 03 68

MAİL ADRESİMİZ:

[email protected]

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi : 08:30 - 18:30

Başlık

Logo Devir İşlemleri; Yıl Sonu Devri, Muhasebe Devri, Go3 Devir, Tiger Devir, Start, Lks2, Go Plus, Tiger Plus Devir İşlemi, Stok, Bakiye Devri, Devir Ücreti, Parametleri gibi birçok içerik

logo devir destek hattı

MALZEME DEVİR İŞLEMLERİ

Maliyet Hesaplanacak:

 • Envanter devri için Devir fişleri kullanılmaktadır.
 • Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları  bazında yapılır.
 • Devredilecek konsinye çıkış fişi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve birim maliyetler üzerinden yapılır. ( FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter buna uygun şekilde parçalanarak devredilir.)
 • Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif (-) olduğu durumda, maliyet türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez.  Bu nedenle yıl sonu itibarı ile stok miktarlarının düzenlenmesi gerekir.
 • Ambar Maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik olduğunda ise devir fişinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.
 • Eldekilerin Ortalaması , FIFO , LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda  , maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez.
 • Stok devir işlemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden faydalanmaktadır.  Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmış olması stok devri için süre açısından performans sağlayacaktır.
 • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
 • Stok Yeri, Seri/Lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
 • Seri Grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
 • Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak devredilir.

 

Sadece Miktarlar Devredilecek:

 • Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
 • Devir fişlerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat getirilmez.
 • Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif(-) olduğu durumda negatif malzeme miktarları devir fişi negatif (-) olarak devredilecektir.
 • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
 • Seri-Seri Grubu/Lot izleme yapılan, malzemeler için yine maliyet hesaplanacak parametresi seçiliymiş gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat getirilir.
 • Konsinye işlemlerinin devri Maliyet Hesaplanacak filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye fişlerinde birim fiyat getirilir.