DEVİR DESTEK HATTI

0216 375 03 68

MAİL ADRESİMİZ:

[email protected]

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi : 08:30 - 18:30

Kategori

Logo Devir İşlemleri; Yıl Sonu Devri, Muhasebe Devri, Go3 Devir, Tiger Devir, Start, Lks2, Go Plus, Tiger Plus Devir İşlemi, Stok, Bakiye Devri, Devir Ücreti, Parametleri gibi birçok içerik

Kategori arşivi Logo Devir Parametreleri

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN DEVRİ

 • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni

döneme aktarılmaktadır.Yeni firmada önceki yıldan gelen tahsil edilmemiş olan kayıtlar kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde listelenerek, yeni firma ve yeni yılda tahsil edilebilmektedir

Banka kredi kartı hesapları üzerinde F9 hesap özeti denildiğinde de daha önce tahsil edilmiş rakamlar banka bankiyesinde listelenirken tahsil edilmemiş açık olan tutarlar KK Bloke başlığında listelenmektedir.

Aynı şekilde Firma kredi kartlarınında devri yapılmakta ve kredi kartı hesap özetinde Firma KK Bloke başlığında tahsil edilmesi gereken açık rakamlar listelenmektedir.

Ödemeli Siparişlerin Devri:

 • Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması

sağlanmıştır.Aktarılan ödemeli siparişin değiştirilmemesi sağlandığı gibi silinmesi durumunda devirden geldiği uyarısı verilecektir.Böyle bir durumda bakiyede tutarsızlık olmaması açısından açılış fişinden manuel olarak sipariş satırının silinmesi gerekmektedir.

 

Taksit İşlemlerinin Devri:

 • Taksit hareketi olarak oluşmuş borç takip hareketlerinin yeni döneme / yeni firmaya

devredilebilmesi sağlanmıştır. Taksit hareketlerinin devredilebilmesi için cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden gerçekleştirilmelidir.

 • Ödemesi gerçekleşmemiş taksit tutarları devredilecektir.
 • Kısmi olarak ödemesi yapılmış taksitlerin sadece ödenmemiş kısımları devredilecektir.
 • Vade tarihi eski ya da yeni yılda olan tüm ödenmemiş taksit hareketleri devredilecektir.

 

Firma Kopyalamada Sabit Kıymet Kartlarının Kopyalanma Seçeneği:

 

 • Firma kopyalama işlemi sırasında kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları,sabit

Kıymet kayıtları ve amortisman hesaplamalarının kopyalanıp kopyalanmayacağı ile ilgili seçenek gelecektir.

“Tamam” seçildiğinde tüm sabit kıymet bilgileri kopyalanacaktır.

“Vazgeç” seçildiğinde sabit kıymet bilgileri kopyalanmayacaktır.

 

 • Sabit kıymet kayıtları ile ilgili amortisman hesaplamaları tamamlandıktan sonra kaynak

firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları ve hareketleri Xml ile aktarılmalıdır.

!!! Sabit kıymetlerin Xml ile aktarımı 24 Ocak 2011 tarihinde çıkacak 2.05.00 versiyonu ile birlikte yapılmalıdır. Bu versiyonda alım faturası ile açılmış sabit kıymet kayıtların fatura aktarımından bağımsız olarak aktarılması sağlanacaktır.

Yüklenilecek Kdv Listesinde İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin Parametresi

 • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Devir.exe filtrelerine “İndirilmemiş alış faturaları devredilsin :Evet -Hayır ” seçeneği eklenmiştir. Bu filtereye bağlı olarak emanet faturaların devrinde olduğu gibi kalan hareketler beyannameye yansıyacak şekilde aktarılmaktadır.Yine satınalma fatura browser filtrelerine ” Yüklenilen KDV devrinden gelenler :Listelensin – Listelenmesin ” seçeneği eklenerek ilgili hareketlerin izlenebilmesi sağlanmıştır.
  • Ödeme Tahsilat üzerinden devir işlemi yapılması durumunda Finans Ödeme / Tahsilat Raporları / Kapanmamış Faturalar raporunda “Devir Hareketleri Listelensin : Evet / Hayır” parametresine bağlı olarak devirle gelen açılış fişindeki kapanmamış fatura satırlarının da raporlanabilmesi sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00 sürüm  devir exe kullanılarak devir işlemi yapılıyor ise “  İşlem dövizli ödemeli sipariş fişinin bir kısmı faturalanmış durumdayken devir yapıldıktan sonra , aktarılan ödemeli sipariş fişinin TL ve İşlem dövizi tutarları arasındaki tutarsızlık düzeltilmiştir.”

   

  •  Ödeme Tahsilat planı formül satırı boş olarak  tanımlanmışsa başka bir firmaya ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında ödeme planının silinmemesi ve cari hesaba aktarılması sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00  sürüm devir.exe ile Firma devri yapıldığında, devredilen firmadaki rapor üretici yetkilerinin yeni firmaya devredilmesi sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıdığından dönem için  boş devir yapıldığında önceki dönemde hareket gören tüm malzeme  kartların bir önceki dönemde kullanımı kontrolünün yapılması sağlanmıştır.İlgili kartlar silinememektedir. Update işlemi ile USEDINPERIODS kolonuna 1 yazılmaktadır.Aynı işlemler cari hesaplar içinde uygulanmaktadır.

   

  !! Bu özellikler  2.10.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır.

  2.16.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri
  2.16.00 Sürümünde devir filtre seçeneklerine “Cari Hesap Kart Eşleşmesi” eklenmiştir. Bu filtrenin iki seçeneği bulunmaktadır. “Kart Referansı Üzerinden” seçeneğinde daha önceki yıllarda da kullanıldığı gibi sistem tarafından takip edilen referans değerlerine (LOGICALREF) göre cari hesap devri gerçekleştirilmektedir. Yeni eklenen “Kart Kodu Üzerinden” seçeneğinde ise cari hesap kart referansları dikkate alınmadan cari hesap kartlarının kodları eşlenerek devir yapılması sağlanmıştır. Kart kodu üzerinden devir seçeneği firma kopyalama yapıldıktan sonra iki firmada da yeni eklenen cari hesap kartları varsa firma kopyalamanın tekrar yapılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan aynı kodlu cari hesap kartları kullanılarak cari hesap devrinin yapılması amacını taşımaktadır.

FARKLI FİRMADAKİ VERİTABANINA DEVİR İŞLEMİ

Ek özellik paketi 1 özelliği açıkken firma bazında veritabanı kullanılabilmektedir, firma bazında veritabanı kullanılırken bir firmadan farklı veritabanındaki bir firmaya devir işlemi yapılabilmektedir.

Öncelikle yeni bir veritabanı eklenmelidir, örneğimizde yeni eklenen veritabanının adı SAFE051’dir.

Devir programında mevcut firma bilgileri ve yeni eklenecek (veritabanı oluşturulmuş ancak firmaya

ait dos  yalar oluşturulmamış) firma bilgileri girilecektir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR İŞLEMİ

Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan “Bağlantı Ayarları” düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede

Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan “Bağlantı Ayarları” düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede

yeni firma için kullanılacak olan olan veritabanı bilgisi ve bu veritabanına bağlantı bilgileri girilecektir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR

Bu bilgiler girildikten sonra devir işlemi, farklı firmaya devir işlemlerinde yapıldığı gibi gerçekleştirilmelidir.

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:

Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında  bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR

Örneklerle açıklamak gerekirse.

 • Seri numarası takibi yapılan bir malzemenin alım irsaliyesinde 1 satır girilip  miktar 500 girildiğinde  500 satır seri numarası oluşacaktır. Devir fişi satır sayısı parametresi kullanıldığında  bu işlem  500 satır olarak dikkate alınacaktır.
 • Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
 • Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR

 

Kasa Devri

 • Devir sonrasında Kasa kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir :

Tahsilatlar toplamı : Kasanın önceki dönemden devreden borç bakiyesi bu alanda görüntülenir

Ödemeler toplamı :  Kasa önceki dönemden alacak bakiyesi devredemez.

Kasa bakiyesi : Önceki dönemden devreden kasa bakiyesi bu alanda görüntülenir.

Hesap Özeti ( Günlük,Aylık,Haftalık) : Her üç hesap özetinde de önceki dönemden devreden kasa bakiyesi açılış fişi bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz toplamları : Kasa bakiyeleri işlem dövizi türlerine göre parçalanarak devredilir. Bu durumda döviz toplamlarında devredilen her işlem dövizi türünden bakiye ve bunların yerel para birimi karşılıkları görüntülenmelidir.

 • Kasaların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, kasa açılış işlemleri (sadece açılış borç işlemi) aracılığıyla yapılır.
 • Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem döviz türüne ; Her işlem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel  para birimi karşılıkları belirlenir.

İşyeri bilgisine göre ; İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler ,işlemelerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

 • Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanısıra kasanın işlem dövizi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.
 • Kasa işlemlerinin yeni mali yıla devri  yapılmaz.
 • Kasa kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı fişleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.

Faturalar

FATURALAR

 • Devir parametrelerine bağlı olarak Proforma faturalar devredilir.
 • Proforma fatura dışında hiç bir faturanın yeni mali döneme devri yapılmaz.

ÇEK SENET DEVRİ

ÇEK SENET DEVRİ👍, Yıl Sonu Devir İşlemlerini Nasıl Yapabilirim ? diyorsanız yazımızı okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yıl Sonu ve Çek Senet Devri Yapmadan Önce Yedek Almanız Gerekmektedir. Sorunsuz Devir işlemi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Çek Senet Devri, Logo Senet Devri,Logo Çek Devri,Logo Go3 Devr,

Çek Senet Devri

 • Çek/Senet işlemleri ( bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz.
 • Çek/Senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılış bordrosu ya da devir bordrosu gibi işlemler ile yapılmaz.
 • Devir işlemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır.
 • Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler :

–  “Tahsil edildi” durumunda olanlar ,

– “ Portföyden iade” edilenler ,

– Protestolu senet ve karşılıksız çekler : Devredilmeyecek  ise ; “ Protestolu senetler” ve “Karşılıksız çekler” statüsünde olanlar,

– Tahsil edilemeyen çekler : Devredilmeyecek  ise ;

“ Tahsil edilemiyor” statüsünde olanlar ,

– Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler ,

– Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan “ciro edildi” statüsündeki çek/senetler devredilmez.

 • Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.

 

CARİ HESAP DEVRİ

 • Devir sonrasında Cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir

Hesap Özeti : Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.

Risk Bilgileri : Karşılıksız çek / protestolu senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır, ya da sıfır değeri alacaktır.

Risk toplamı :  Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana (+) olarak, alacak ise (-) olarak aynen yazılacaktır.

Aynı şekilde Raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.

İrsaliye riski devredilmeyecektir.

Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.

Borç Takip Penceresi : Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.

Döviz toplamları : Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.

 • Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.
 • Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem dövizi türüne , Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir. İşyeri bilgisine göre , İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / Yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)

 •       Devir parametrelerinde cari hesap devri ödeme/tahsilat hareketlerine göre aktarılacak seçilmiş ise ; o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında  geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.   
 • Devir parametrelerinde cari hesap devri son bakiye üzerinden yapılacak seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.
 • Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.
 • Hiç bir cari hesap işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.
 • Cari hesap “kredi kartı“ işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.

 

 • Kredi katı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Kredi kartı tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.

SİPARİŞ DEVRİ

 • Kapandı ya da tamamı sevkedildi statüsündeki sipariş fişleri devredilmez.
 • Alınan ve Verilen sipariş fişleri içinde sevkedilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim/temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
 • Sipariş fişi içinde sadece sevkedilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar devredilir.
 • Onay bilgisi  “Öneri” ve Sevkedilebilir” olan Sipariş fişleri devirde dikkate alınır.
 • Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen taşınmaktadır.
 • Sipariş fişi; fiş geneli detay bilgi , fiş satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fiş detay tabında açıklama alanlarına girilen text satırları devir sonrası oluşan sipariş fişlerine gelmektedir.
 • Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla ORDPEGGING tablosunda sipariş ilişkisi bilgisi yeni döneme taşınır.
 • Ödemeli siparişlerin bir sonraki devredilmesi “ödemeli sipariş devri”  parametresine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametre değeri “Aktarılmayacak” ise ödemeli siparişler yeni döneme gelmez. “Ödemesiz Aktarılacak” seçildiğinde ise ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.
 • Connect kullanıldığı durumlarda açık olan siparişlerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin Connect tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

MALZEME DEVİR İŞLEMLERİ

Maliyet Hesaplanacak:

 • Envanter devri için Devir fişleri kullanılmaktadır.
 • Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları  bazında yapılır.
 • Devredilecek konsinye çıkış fişi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve birim maliyetler üzerinden yapılır. ( FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter buna uygun şekilde parçalanarak devredilir.)
 • Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif (-) olduğu durumda, maliyet türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez.  Bu nedenle yıl sonu itibarı ile stok miktarlarının düzenlenmesi gerekir.
 • Ambar Maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik olduğunda ise devir fişinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.
 • Eldekilerin Ortalaması , FIFO , LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda  , maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez.
 • Stok devir işlemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden faydalanmaktadır.  Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmış olması stok devri için süre açısından performans sağlayacaktır.
 • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
 • Stok Yeri, Seri/Lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
 • Seri Grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
 • Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak devredilir.

 

Sadece Miktarlar Devredilecek:

 • Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
 • Devir fişlerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat getirilmez.
 • Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif(-) olduğu durumda negatif malzeme miktarları devir fişi negatif (-) olarak devredilecektir.
 • Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
 • Seri-Seri Grubu/Lot izleme yapılan, malzemeler için yine maliyet hesaplanacak parametresi seçiliymiş gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat getirilir.
 • Konsinye işlemlerinin devri Maliyet Hesaplanacak filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye fişlerinde birim fiyat getirilir.