DEVİR DESTEK HATTI

0216 375 03 68

MAİL ADRESİMİZ:

[email protected]

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi : 08:30 - 18:30

Kategori

Logo Devir İşlemleri; Yıl Sonu Devri, Muhasebe Devri, Go3 Devir, Tiger Devir, Start, Lks2, Go Plus, Tiger Plus Devir İşlemi, Stok, Bakiye Devri, Devir Ücreti, Parametleri gibi birçok içerik

Kategori arşivi Logo Devir

Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

 • Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır.
 • Karşılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir.
 • Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
 • Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
 • Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır.
 • Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
 • Devir yapıldığında siparişler yeni döneme aktarılacaktır .CTP bağlantısı firma bazında tutulduğundan yeni dönemde sipariş bağlanması durumunda ,yeni fişin referansına göre önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.

Üretim Devri

 • Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
 • Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki  planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir .Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.
 • Planda statüsüne ait fişlerin  malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.

TEMİNAT DEVRİ

Devir.exe ile açılan filtreler penceresinde teminat ile ilgili seçenekler listelenecektir.

 

 • Devredilecek bölümler seçeneğinde Teminat seçeneği
 • C / H  Teminat risk parametreleri : Devredilecek – devredilmeyecek seçeneği

 

Devir seçeneği ile teminatların devri gerçekleştirildiğinde teminat bordroları yeni mali döneme aktarılmaz.

 

Yeni döneme devredilmeyen teminatlar:

 

 • Çözdürüldü statüsündeki teminatlar
 • Portföyden iade edilenler

 

Bu durumların dışında sistemde bulunan teminatlar yeni döneme devredilirler.

 

Komisyon geri ödemeleri aynen devredilecektir. Komisyon ödemelerinin bir kısmı önceki dönemde yapılan , devredilen teminat kartlarına ait komisyon ödemelerinin ilgili banka fişleri için “ ilgili kayıt bir önceki mali yıla aittir “ mesajı alınacaktır.

Devredilmeyen (çözdürüldü, iade edildi ) teminat bordrolarının komisyon geri ödemeleri planda olsa bile hiçbir şekilde devredilmeyecektir.

Bir önceki yıla ait teminatlar programda  devir seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.

Manuel nakit türünde devir teminat kartı girişi yapıldığında “ İlgili banka fişi oluşturulacaktır : Evet – Hayır “ penceresi gelecektir. Mesaja evet denildiğinde devir teminat tutarı banka bakiyesine yansıyacak , hayır ile geçildiğinde de banka bakiyesi etkilenmeden devir teminat girişi yapılmış olacaktır.

 

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyeleri Parametresi

Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devir edilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır

Talep Fişleri Devri

 • Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır.
 • Karşılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir.
 • Talep fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
 • Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
 • Devredilen talep fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

STOK FİŞLERİ VE İRSALİYELER

Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz.
Konsinye giriş iade ve Konsinye çıkış iade fişlerinin hiç bir durumda devri yapılmaz.
Söz konusu konsinye giriş ve çıkış fişleri işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur.
Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da yeni numara verilir.
Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.
Devir işlemi sonrası şu fişler oluşur :

1. Konsinye Giriş Fişleri

Önceki dönemden faturalanmamış konsinye girişler devredilir.
Önceki dönemde faturalanmamış konsinye giriş fişleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenir.
Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış konsinye giriş iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye giriş fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş Konsinye giriş iade fişleri tarih sırasına göre listelenir.
Tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenen konsinye giriş ve giriş iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
Bu kapama sonucunda konsinye giriş fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir.
Söz konusu konsinye giriş işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur.
Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da yeni numara verilir.
Faturalanmış konsinye giriş fişleri devredilmez.
İade rakamları ambar bazında girişten fazla ise bu konsinye iadeleri yeni döneme devredilmez.

 

2. Konsinye Çıkış Fişleri

Önceki dönemde faturalanmamış konsinye çıkış fişleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenir.
Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış Konsinye çıkış iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye çıkış fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş konsinye çıkış iade fişleri tarih sırasına göre listelenir.
Tarih sırasına göre ve ambarlar bazında listelenen konsinye çıkış ve çıkış iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
Bu kapama sonucunda konsinye çıkış fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir.
Söz konusu konsinye çıkış işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur.
Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da yeni numara verilir.
Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.
Faturalanmış konsinye çıkış fişlerinin devri yapılmaz.
İade rakamları ambar bazında çıkıştan fazla ise kalan iade miktarı devredilmez.
Eğer bir ambardan devredilen konsinye çıkış fişleri var ise devir fişleriyle yeni döneme aktarılacak stok miktarı değişir. Artık stok envanterinin (fiili stok) yanısıra konsinye çıkışı aktarılan miktar kadar stokun da envantere eklenerek devredilmesi gerekir.
Eklenecek bu miktarın maliyeti ise konsinye hareketlerinde yer alan “birim maliyet” bilgisi üzerinden hesaplanır.
Maliyet yöntemlerine göre konsinye çıkışların devir fişlerine etkisi :

 

Girişlerin ortalamasına göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.
Girişlerin ortalamasına göre hesaplanan maliyetlerde çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.
Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

 

Eldekilerin ortalamasına göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Eldekilerin ortalamasına göre devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif
(-) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.
Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

 

 

FIFO’ya göre

Bu yöntemde oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Yani devir fişinde önce konsinye çıkışlara ait devir satırları, sonra envanter devrine ilişkin satırlar yer almalıdır.

 

Konsinye çıkış hareketlerine ilişkin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır.
Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.
Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir.
LIFO’ya göre

Bu yöntemde de oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Ancak FIFO dan farklı olarak, devir fişinde önce envanter devrine ilişkin satırlar, sonra konsinye çıkışlara ait devir satırları yer almalıdır.

Konsinye çıkış hareketlerine ilişkin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır.

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.
Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir. ( LIFO’ ya göre)
Dönemsel ortalamaya göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.
Dönemsel ortalamaya göre hesaplanan maliyetlerde dönem içi çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.
Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti – (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı – konsinye çıkış miktarı

 

Fiziksel maliyet yöntemine göre

FIFO yöntemine göre konsinye devri ile aynıdır.

3. Konsinye Giriş/Çıkış İade Fişleri

Devredilmez.
4. Devir Fişleri

Hareket gören her ambar için ayrı ayrı oluşur.
Fiş tarihi yeni dönem mali yıl başlangıç tarihidir. Fiş time bilgisi 00.00.01 olarak getirilir.
Miktar olarak ambar bazında en son envanter rakamını getirir. Negatif miktarlar devir fişinde yer almaz.
Seçilen maliyet türüne göre hesaplanan ambar bazında birim maliyet birim fiyat alanına yansır.
Girişlerin ortalaması ve Eldekilerin ortalamasına göre oluşan fişlerde her stok tek satırda yer alırken; FİFO ,LIFO maliyet yönteminde ise farklı fiyatlardan giriş yapılmış ise birden fazla aynı stok satırları oluşabilecektir.
Döviz penceresi ;
Birim Fiyat (Raporlama dövizi) : Eğer o ambardan devredilen konsinye çıkış yok ise ; İlgili ambardaki devredilecek stok miktarının raporlama dövizi üzerinden birim maliyeti getirilir. Eğer o ambardan devredilen konsinye çıkışlar var ise; Konsinye çıkışların devir fişlerine etkisine göre raporlama dövizi birim maliyeti getirilir.

Raporlama dövizi kuru : Yerel para biriminden birim maliyet / Raporlama dövizi cinsinden birim maliyet

Üretim devri

Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir .Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.
Planda statüsüne ait fişlerin malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.

Talep Fişleri Devri

Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır.
Karşılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir.
Talep fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
Devredilen talep fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır.
Karşılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir.
Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.
Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir.
Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır.
Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
Devir yapıldığında siparişler yeni döneme aktarılacaktır .CTP bağlantısı firma bazında tutulduğundan yeni dönemde sipariş bağlanması durumunda ,yeni fişin referansına göre önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.

SİPARİŞ DEVRİ

 • Kapandı ya da tamamı sevkedildi statüsündeki sipariş fişleri devredilmez.
 • Alınan ve Verilen sipariş fişleri içinde sevkedilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim/temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
 • Sipariş fişi içinde sadece sevkedilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar devredilir.
 • Onay bilgisi  “Öneri” ve Sevkedilebilir” olan Sipariş fişleri devirde dikkate alınır.
 • Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen taşınmaktadır.
 • Sipariş fişi; fiş geneli detay bilgi , fiş satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fiş detay tabında açıklama alanlarına girilen text satırları devir sonrası oluşan sipariş fişlerine gelmektedir.
 • Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla ORDPEGGING tablosunda sipariş ilişkisi bilgisi yeni döneme taşınır.
 • Ödemeli siparişlerin bir sonraki devredilmesi “ödemeli sipariş devri”  parametresine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametre değeri “Aktarılmayacak” ise ödemeli siparişler yeni döneme gelmez. “Ödemesiz Aktarılacak” seçildiğinde ise ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.
 • Connect kullanıldığı durumlarda açık olan siparişlerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin Connect tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

MUHASEBE DEVRİ

Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

 

 

Hareketler üzerinden

İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

 

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye : Borç – Alacak

Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir :
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye : Borç – Alacak

Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir
işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem dövizi türüne göre ; Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri bilgisine göre ; İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait
bakiye İşyeri ve İşlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

 

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış
fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. ( İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

 

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Toplamlar Üzerinden

 

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir .
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım

İndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır.
Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemiş durumunda gözükürler.
Stok ve hizmet alış/satış fiyatları aynen aktarılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.
Dağıtım Araçları ve Satıcılar aynen aktarılır
Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır.
Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı oluşmaz.
Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.
NOT : Aslında bu bilgiler aktarılmıyor. Sadece dönem işlemleri farklı kataloglarda durdukları için yeni döneme açılış aktarılıyor. Yoksa tüm kart yapıları ve tanımlarını dönemler ortak olarak kullanıyor.

LOGO CONNECT FİRMA / DÖNEM DEVİR İŞLEMLERİ

Dönem Devri:Connect’de yapılacaklar :  Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

 

Firma Devri:

Connect’de yapılacaklar :  Çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir. Firma seçimi bu ekranda zorunludur.

Uyarılar:

 • Çalışma alanı üzerinde devir seçeneği ile yeni çalışma alanı parametreleri girilirken MyLOGO Server’ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girişi yapılırsa devir iptal edilir.
 • Firma kopyalama ile oluşmuş yeni firmanın MyLOGO Server’ına kaydı, devir işleminden önce yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.

Eski firma ya da dönemi için işlem yapılmaya devam edilebilir.

                             1.90.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN DEVRİ

 • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni

döneme aktarılmaktadır.Yeni firmada önceki yıldan gelen tahsil edilmemiş olan kayıtlar kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde listelenerek, yeni firma ve yeni yılda tahsil edilebilmektedir

Banka kredi kartı hesapları üzerinde F9 hesap özeti denildiğinde de daha önce tahsil edilmiş rakamlar banka bankiyesinde listelenirken tahsil edilmemiş açık olan tutarlar KK Bloke başlığında listelenmektedir.

Aynı şekilde Firma kredi kartlarınında devri yapılmakta ve kredi kartı hesap özetinde Firma KK Bloke başlığında tahsil edilmesi gereken açık rakamlar listelenmektedir.

Ödemeli Siparişlerin Devri:

 • Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması

sağlanmıştır.Aktarılan ödemeli siparişin değiştirilmemesi sağlandığı gibi silinmesi durumunda devirden geldiği uyarısı verilecektir.Böyle bir durumda bakiyede tutarsızlık olmaması açısından açılış fişinden manuel olarak sipariş satırının silinmesi gerekmektedir.

 

Taksit İşlemlerinin Devri:

 • Taksit hareketi olarak oluşmuş borç takip hareketlerinin yeni döneme / yeni firmaya

devredilebilmesi sağlanmıştır. Taksit hareketlerinin devredilebilmesi için cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden gerçekleştirilmelidir.

 • Ödemesi gerçekleşmemiş taksit tutarları devredilecektir.
 • Kısmi olarak ödemesi yapılmış taksitlerin sadece ödenmemiş kısımları devredilecektir.
 • Vade tarihi eski ya da yeni yılda olan tüm ödenmemiş taksit hareketleri devredilecektir.

 

Firma Kopyalamada Sabit Kıymet Kartlarının Kopyalanma Seçeneği:

 

 • Firma kopyalama işlemi sırasında kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları,sabit

Kıymet kayıtları ve amortisman hesaplamalarının kopyalanıp kopyalanmayacağı ile ilgili seçenek gelecektir.

“Tamam” seçildiğinde tüm sabit kıymet bilgileri kopyalanacaktır.

“Vazgeç” seçildiğinde sabit kıymet bilgileri kopyalanmayacaktır.

 

 • Sabit kıymet kayıtları ile ilgili amortisman hesaplamaları tamamlandıktan sonra kaynak

firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları ve hareketleri Xml ile aktarılmalıdır.

!!! Sabit kıymetlerin Xml ile aktarımı 24 Ocak 2011 tarihinde çıkacak 2.05.00 versiyonu ile birlikte yapılmalıdır. Bu versiyonda alım faturası ile açılmış sabit kıymet kayıtların fatura aktarımından bağımsız olarak aktarılması sağlanacaktır.

Yüklenilecek Kdv Listesinde İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin Parametresi

 • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Devir.exe filtrelerine “İndirilmemiş alış faturaları devredilsin :Evet -Hayır ” seçeneği eklenmiştir. Bu filtereye bağlı olarak emanet faturaların devrinde olduğu gibi kalan hareketler beyannameye yansıyacak şekilde aktarılmaktadır.Yine satınalma fatura browser filtrelerine ” Yüklenilen KDV devrinden gelenler :Listelensin – Listelenmesin ” seçeneği eklenerek ilgili hareketlerin izlenebilmesi sağlanmıştır.
  • Ödeme Tahsilat üzerinden devir işlemi yapılması durumunda Finans Ödeme / Tahsilat Raporları / Kapanmamış Faturalar raporunda “Devir Hareketleri Listelensin : Evet / Hayır” parametresine bağlı olarak devirle gelen açılış fişindeki kapanmamış fatura satırlarının da raporlanabilmesi sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00 sürüm  devir exe kullanılarak devir işlemi yapılıyor ise “  İşlem dövizli ödemeli sipariş fişinin bir kısmı faturalanmış durumdayken devir yapıldıktan sonra , aktarılan ödemeli sipariş fişinin TL ve İşlem dövizi tutarları arasındaki tutarsızlık düzeltilmiştir.”

   

  •  Ödeme Tahsilat planı formül satırı boş olarak  tanımlanmışsa başka bir firmaya ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında ödeme planının silinmemesi ve cari hesaba aktarılması sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00  sürüm devir.exe ile Firma devri yapıldığında, devredilen firmadaki rapor üretici yetkilerinin yeni firmaya devredilmesi sağlanmıştır.

   

  • 2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıdığından dönem için  boş devir yapıldığında önceki dönemde hareket gören tüm malzeme  kartların bir önceki dönemde kullanımı kontrolünün yapılması sağlanmıştır.İlgili kartlar silinememektedir. Update işlemi ile USEDINPERIODS kolonuna 1 yazılmaktadır.Aynı işlemler cari hesaplar içinde uygulanmaktadır.

   

  !! Bu özellikler  2.10.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır.

  2.16.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri
  2.16.00 Sürümünde devir filtre seçeneklerine “Cari Hesap Kart Eşleşmesi” eklenmiştir. Bu filtrenin iki seçeneği bulunmaktadır. “Kart Referansı Üzerinden” seçeneğinde daha önceki yıllarda da kullanıldığı gibi sistem tarafından takip edilen referans değerlerine (LOGICALREF) göre cari hesap devri gerçekleştirilmektedir. Yeni eklenen “Kart Kodu Üzerinden” seçeneğinde ise cari hesap kart referansları dikkate alınmadan cari hesap kartlarının kodları eşlenerek devir yapılması sağlanmıştır. Kart kodu üzerinden devir seçeneği firma kopyalama yapıldıktan sonra iki firmada da yeni eklenen cari hesap kartları varsa firma kopyalamanın tekrar yapılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan aynı kodlu cari hesap kartları kullanılarak cari hesap devrinin yapılması amacını taşımaktadır.

FARKLI FİRMADAKİ VERİTABANINA DEVİR İŞLEMİ

Ek özellik paketi 1 özelliği açıkken firma bazında veritabanı kullanılabilmektedir, firma bazında veritabanı kullanılırken bir firmadan farklı veritabanındaki bir firmaya devir işlemi yapılabilmektedir.

Öncelikle yeni bir veritabanı eklenmelidir, örneğimizde yeni eklenen veritabanının adı SAFE051’dir.

Devir programında mevcut firma bilgileri ve yeni eklenecek (veritabanı oluşturulmuş ancak firmaya

ait dos  yalar oluşturulmamış) firma bilgileri girilecektir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR İŞLEMİ

Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan “Bağlantı Ayarları” düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede

Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan “Bağlantı Ayarları” düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede

yeni firma için kullanılacak olan olan veritabanı bilgisi ve bu veritabanına bağlantı bilgileri girilecektir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR

Bu bilgiler girildikten sonra devir işlemi, farklı firmaya devir işlemlerinde yapıldığı gibi gerçekleştirilmelidir.

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:

Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında  bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR

Örneklerle açıklamak gerekirse.

 • Seri numarası takibi yapılan bir malzemenin alım irsaliyesinde 1 satır girilip  miktar 500 girildiğinde  500 satır seri numarası oluşacaktır. Devir fişi satır sayısı parametresi kullanıldığında  bu işlem  500 satır olarak dikkate alınacaktır.
 • Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
 • Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.FARKLI VERİTABANINDAKİ FİRMAYA DEVİR